TKT20013 syksy 2017, ryhmä 8

TKT20013 syksy 2017, ryhmä 8

Kandidaatintutkielmakurssi

Kurssin aikataulu on erittäin tiivis, ja siksi onkin erittäin tärkeää noudattaa aikatauluja. Opiskelijoiden on hyvä osallistua kurssin luennoille joissa opetetaan monia tutkielman tekemisessä oleellisia taitoja. Näitä asioita ei kerrata enää ryhmän tapaamisissa. Opiskelijoiden on tarkoituksena osallistua (lähes) viikottain kahdenkeskeisiin tapaamisiin ohjaajan kanssa. Ryhmätapaamisiset ovat pakollisia. Aikataulujen laiminlyöminen toistuvasti vaikuttaa arvosanaan laskevasti.


OHJAAJA Niko Mäkitalo


VALVOJA prof. Tommi Mikkonen


Deadline on (lähes) aina maanantaisin klo 12, kts. tehtävät/palautukset tällä viikolla


Puutokset on ilmaistu punaisella värillä.


OSALLISTUJAT


top

Aiheet

Aiheen valinta

Jokainen valitsee itselleen tieteellisen artikkelin International Conference on Web Engineering (ICWE) konferenssista:

2017: http://icwe2017.webengineering.org/assets/detailedProgram.pdf
2016: http://icwe2016.webengineering.org/program/research.html
2015: http://icwe2015.webengineering.org/program/accepted-full-research-papers/

Papereihin pääsee käsiksi yliopiston verkosta helposti seuraavien linkkien kautta:

ICWE 2017 on Springer:
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-60131-1.pdf
ICWE 2016 on Springer:
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-38791-8.pdf
ICWE 2015 on Springer:
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-19890-3.pdf

Voitte lähettää ehdotuksianne minulle milloin vain. Kunkin artikkelin voi valita vain yksi opiskelija ja nopeammat syövät hitaat tässäkin tapauksessa. Jokainen valitsee artikkelinsa viimeistään ensimmäisessä ryhmätapaamisessa tai tosi tiukan paikan tullen myöhemmin samalla viikolla.

Valitut artikkelit (ICWE 2017):

 • "???" <joku>

Tarkistakaa myös itse artikkeli etukäteen, älkääkä tehkö artikkelin valintaa vain otsakkeen tai abstraktin perusteella. Tarkistakaa myös, että artikkelissa olisi sopivasti lähdeviitteitä aihepiiriin tutustumisen tiedonhaun pohjaksi. Heti alkuun kannattaa myös katsoa vähän muiden saman session artikkeleita ja niiden lähdeviitteitä. Valitun artikkelin pituus tulisi olla noin 8-12 sivua (plus lähdeviitteet). Älkää valitko ihan lyhyttä artikkelia, mutta ei myöskään kovin pitkää!

Essee (referaatti) kirjoitetaan valitusta artikkelista. Esseen sisällön kuvaus on ryhmän aloitustilaisuuden kalvoissa.

Tutkielman (ja aineen) aihe määräytyy artikkelin aihepiirin perusteella. Kunkin tulee itse ehdottaa sopivaa tutkielman aihetta, joka liittyy artikkelin käsittelemiin asioihin. Ryhmän ohjaajan (ja valvojan) pitää hyväksyä aihe. Tutkielman aihepiiristä tehdään tutkielman sisällysluettelon luonnos (pääluvut, tärkeimmät aliluvut, sivumäärät, lähdeluettelo), joka valmistuu samaan aikaan kuin artikkelin referaatti.

Aineen aihepiiri valitaan tutkielman sisällysluettelon perusteella (tutkielman osajoukkona) siten, että aineen tekstiä voi paljolti hyödyntää myös lopullisessa tutkielmassa.

Aikataulu

Ryhmän Käytännöt

Useimmat ohjaustapaamiset ovat henkilökohtaista neuvontaa. Osa ohjaus- tai esitystilaisuuksista ovat yhteisiä kaikille ja kaikkien tulee olla paikalla jokaisessa yhteistapaamisessa. Yhteisiä tilaisuuksia ovat ensimmäinen tapaamiskerta, referaatin ja aineen palautekerrat sekä esiintymiskerrat.

Joka viikko on keskiviikoisin klo 14-16 joko henkilökohtainen tapaaminen tai ryhmätapaaminen (paikka vielä avoin). Joka viikko mailataan maanantai-aamuna (ennen klo 12) tutkielman/sisällysluettelon nykystatus ohjaajalle. Jos sisällysluettelo on jo liitteenä olevassa aineessa/tutkielmassa, sitä ei tarvitse lähettää erikseen.

Antakaa kaikki liitteet pdf:nä ja nimetkää ne mallin mukaisesti (ei välejä, ei äöå'tä):

 • olli_opiskelija_2017-09-26_essee.pdf
 • olli_opiskelija_2017-09-26_sis_luettelo.pdf
 • olli_opiskelija_2017-09-26_aine.pdf
 • olli_opiskelija_2017-09-26_tutkielma.pdf

Laittakaa kuhunkin liitteeseen oma nimenne selkeästi näkyville heti etusivulle. Älkää laittako opiskleijanumeroa sinne, koska liitteitä voidaan lähetellä myös muille ryhmän opiskelijoille luettavaksi.

Noudatamme pääosin Lea Kutvosen aikataulua. Ryhmän omat lisäykset ja täydennykset siihen tiedotetaan alla.

Ryhmän tapaamiset ja ohjaustilaisuudet


vk 36, 6.9.2017 Ryhmätapaaminen (A118) klo 16-18. Kaikki paikalla heti 16:00.

 • Tutkielman aihepiirin valinta (joku annetun konferenssin/työkokouksen artikkeli)
  • Essee/katsaus (lyhennelmä, laajennettu tiivistelmä?) kirjoitetaan valitusta artikkelista
 • Ryhmän toiminnan esittely
 • Sovitaan henkilökohtaisten tapaamisten ajankohdat
Kalvot tästä linkistä

vk 37, 13.9.2017 Henkilökohtaiset tapaamiset (A307). (Ks. tarkemmat ajat yllä, sovittu edell. viikolla.)

 • Mailaa maanantaina Nikolle (niko.makitalo@helsinki.fi) esseen nykyversio (pdf)
  • Nimeä pdf mallin mukaisesti
 • Mukaan tutkielman sis. luettelon luonnos (helposti käsiteltävässä muodossa)
 • Mukaan luettelo tähän asti löydetyistä lähteistä
 • Miettikää valmiiksi ehdotusta tutkielman otsakkeeksi

vk 38, 20.9.2017 Henkilökohtaiset tapaamiset (A307). (Ks. tarkemmat ajat yllä.)

 • Mailaa maanantaina Nikolle esseen nykyversio (pdf)
  • Nimetkää pdf mallin mukaisesti (ei välejä, ei äöå'tä)
  • Laittakaa kuhunkin liitteeseen oma nimenne selkeästi näkyville heti etusivulle
 • Mukaan tutkielman uusin sis. luettelo
 • Mukaan luettelo tähän asti löydetyistä lähteistä
 • Aineen otsakkeen valinta palaverissa tämän sis. luettelon perusteella (ehkä jo nyt)
 • Essee valmistuu viimeistään 25.9.2017 klo 12:00
 • pdf mailitse, nimeä mallin mukaan: olli_opiskelija_2017-09-26_essee.pdf
 • esseen lukee ohjaaja (valvoja?) ja 2 ryhmän jäsentä

vk 39, 27.9.2017 Henkilökohtaiset tapaamiset (A307). (Ks. tarkemmat ajat yllä.)

 • Mailaa viimeistään maanantaina ennen klo 12 Nikolle valmis essee (pdf)
 • Mukaan tutkielman sisällysluettelo (otsake, pääluvut, aliluvut, sivumäärät, lähteet)
  • Joka liitteessä pitää näkyä tekijän nimi heti ensimmäisellä sivulla
 • Antakaa kaikki liitteet pdf:nä ja nimetkää ne mallin mukaisesti.
 • Aineen otsakkeen valinta tutkielman sis. luettelon perusteella (jos ei jo viime viikolla)
  • aloita aineen rakenteen suunnittelu
  • HUOM:
   • aine ei ole koulun pelkkää tekstiä sisältävä "ainekirjoitus", vaan lyhyt tutkielma, jossa voi hyödyntää kuvia, taulukoita ja kaavioita.
   • Aineen ulkoasu tehdään mallin mukaan.
   • Mukana kaikki osiot: kansisivu, tiivistelmäsivu, liitteet.
    • Paitsi: pääluku ei vaadi sivunvaihtoa.
   • Kuvien, kaavioiden ja taulukoiden käyttö kuten luennoilla/materiaalissa
 • Saat (mailitse) muiden kirjoittamia esseitä luettavaksi palautettasi varten.
  • Kaikki esseet mailataan kaikille (ei opiskelijanumeroita näkyville, kiitos!)
   • xx antaa palautetta yyn ja zzn esseistä
  • Arvioi sinulle nimetyt kaksi esseetä seuraavaa (4.10.2017) tapaamista varten
   • Arvioi yleisellä tasolla kieliasu, tekstin selkeys, kohdeyleisö ja esitystekniikka
   • Kerro, mikä oli esseen artikkelin pääkontribuutio (jos se siis selvisi sinulle)
   • Kerro, mikä oli esseen sisäinen rakenne. Oliko se hyvä vai voisiko sitä kehittää?
   • Mainitse ainakin kaksi kohtaa, jossa kohdeyleisö oli otettu hyvin huomioon
   • Mainitse ainakin kaksi kohtaa, jossa kieliasu tai lauserakenne olisi voinut olla parempi
  • Ota mukaan kommentoidut esseet tapaamiseen ensi viikolla

vk. 40, 4.10.2017 Ryhmätapaaminen (A120) klo 16-18. Kaikki paikalla heti 16:00.

 • Mailaa maanantaina (ennen klo 12) Nikolle aineen nykyversio (pdf), jossa on ainakin sisällysluettelo ja lähdeluettelo
  • mailaa tiedot mailin pdf-liitteinä, nimettynä mallin mukaan
 • Esseiden repostelu yksi kerrallaan
  • Opiskelijoiden ja ohjaajan palautteet
  • Kommentoidut esseet palautetaan Nikolle tilaisuuden lopuksi
 • Aineen sisällysluettelon tarkastus
  • Pääluvut, aliluvut, sivumäärät (yht. 7-8 s itse tekstiä), viitteet
  • Varsinaista tekstiä olisi hyvä valmiina 2 s

vk 41, 11.10.2017 Henkilökohtaiset tapaamiset (A307). (Ks. tarkemmat ajat yllä.)

 • Mailaa maanantaina Nikolle aineen nykyversio (pdf)
  • mailaa tiedot mailin pdf-liitteinä, nimettynä mallin mukaan
 • Aineen sisällysluettelo kunnossa
  • Pääluvut, aliluvut, sivumäärät (yht. 7-8s itse tekstiä ), viitteet
  • Varsinaista tekstiä tulee olla tässä kohtaa valmiina vähintään 4 s. (Muuten aikataulu saattaa alkaa olemaan jo liian tiukka).

vk 42, 18.10.2017 Henkilökohtaiset tapaamiset (A307). (Ks. tarkemmat ajat yllä.)

 • Mailaa maanantaina Nikolle aineen nykyversio (pdf)
  • mailaa tiedot mailin pdf-liitteinä, nimettynä mallin mukaan
 • Aineen sisällysluettelo kunnossa
  • Pääluvut, aliluvut, sivumäärät (yht. 7-8s itse tekstiä ), viitteet
  • Tekstiä valmiina aivan minimissään 6 sivua. (Muuten aikataulu alkaa olemaan jo liian tiukka).
  • Katso muotoiluohjeet.


vk 43 (koeviikko), 25.10.2017, EI OHJAUSTA (ellet erikseen halua, varaa aika sähköpostilla)

 • Mailatkaa maanantaina viimeistään tiistaina kello 23:59 valmis aine Nikolle (pdf).
  • mailaa tiedot mailin pdf-liitteinä, nimettynä mallin mukaan
 • Tiistaina tai keskiviikkona saatte kahden toisen opiskelijan tekemän aineen rinnakkaisarvioitavaksi. Aineet käydään läpi seuraavalla viikolla ryhmän tapaamisessa samalla tyylillä kuin esseet käytiin läpi.
 • Aloita tutkielman tekeminen uudestaan. Tarkista erityisesti sen rakenne (sivumäärineen) tässä vaiheessa. Miten on tutkielman lähdeluettelon laita? Löytyykö kaikkiin lukuihin lähteitä?

vk 44, 1.11.2017 Ryhmän tapaaminen (A120) 1.11. klo 16-19. Kaikki paikalla heti 16:00.

 • Mailaa maanantaina Nikolle tutkielman sis.luettelo (pdf, sivumäärineen) ja nykyversio (pdf)
  • nimettynä esim olli_opiskelija_2017-10-30_tutkielma.pdf
 • Aloita esityksen valmisteleminen tutkielman aihepiiristä.
 • Aineen vertaisarviointi
  1. Kerro omin sanoin mikä oli aineen aihe.
  2. Kerro aineen sisäinen rakenne. Oliko se hyvä vai voisiko sitä kehittää?
  3. Arvioi yleisellä tasolla kieliasu, tekstin selkeys, kohdeyleisö ja esitystekniikka.
  4. Lähteiden laatu ja lähteisiin viittaaminen.
  5. Mainitse ainakin kaksi kohtaa, jossa kohdeyleisö oli otettu hyvin huomioon.
  6. Mainitse ainakin kaksi kohtaa, jossa kieliasu tai lauserakenne olisi voinut olla parempi.
  7. Tuleeko mieleen jotain muuta mitä haluaisit sanoa?
 • Arvioijat:
  • Alanen, Kalle arvioi:
   Moilanen, Juha-Pekka
   Bennert, Satu
  • Bennert, Satu arvioi:
   Häkkinen, Ilja
   Alanen, Kalle
  • Häkkinen, Ilja arvioi:
   Klint, Jon-Erik
   Bennert, Satu
  • Klint, Jon-Erik arvioi:
   Häkkinen, Ilja
   Rantanen, Raine
  • Rantanen, Raine arvioi:
   Moilanen, Juha-Pekka
   Klint, Jon-Erik
  • Moilanen, Juha-Pekka arvioi:
   Alanen, Kalle
   Rantanen, Raine
 • Kypsyysnäyte tehdään viikoilla 44-45 seuraavanlaisesti

  • Opiskelijoille annettu ohje kypsyysnäytteen kirjoittamiseen

   Kypsyysnäyte on erillinen lyhyt kirjoitelma (1-2 sivua) oman tutkielman aihepiiristä. Kirjoitelma kohdennetaan samanlaiselle yleisölle kuin itse tutkielmakin, eli toiselle oman alan kandidaattityövaiheessa olevalle lukijalle. Yleisön tietotaso määrää sen, mitä tekstissä voi olettaa lukijalle tutuksi, mitä pitää esitellä ja mitä perustelle. Kirjoitelma on tutkielmaa vapaampi esitysmuodoltaan, mutta tässäkin arvostetaan analyyttistä ja kriittistä otetta aihepiiriin. Kirjoitelman tarkoitus on välittää tiedesidonnaista tietoa.

   Kypsyysnäytteeseen ei sisällytetä kuvia tai lähdeviitteitä, eikä väliotsikoitakaan tarvita. Tekstillä tulee kuitenkin olla selkeä rakenne -- aloitus, käsittely, lopetus.

   Kypsyysnäyte kirjoitetaan pakollisena osana LuK-tutkintoa (yliopistoasetus 794/2004) ja sen tarkoituksena on tukea kirjoittajana kehittymistä. Kypsyysnäytteen tarkastaja on aihepiirin tohtori. Kypsyysnäytetekstin on oltava kokonaan itse tuotettua eikä saa olla jonkun toisen jo korjauttamaa. Esimerkiksi tutkielmien ohjaajat eivät anna palautetta kypsyysnäyteestä teknisen sisällön osaltakaan ennen kuin kielitarkastuspalaute on saatu.

   Kypsyysnäyte kirjoitetaan kotona ja kirjoittamisaikaa on noin vuorokausi. Lähdemateriaaleja saa käyttää, vaikka sille ei tässä vaiheessa pitäisi olla erityisempää tarvetta. Ei ole myöskään tarkoituksenmukaista käyttää koko kirjoittamisaikaa, vaan vuorokausi antaa mahdollisuuden limittää normaalia elämää jakson sisään. Kirjoitelman voi vaikkapa laatia heti aiheen saavuttua ja tehdä parantelu- ja korjauskierroksen seuraavana päivänä ennen ohjaajalle valmiin tekstin palauttamista.

   Kypsyysnäytteiden kirjoittamisajankohdan sopii ryhmän ohjaaja osallistujien kanssa. Kirjoittamisajankohta voi vaihdella ryhmän sisälläkin. Tavanomaisia aiheenannon välineitä ja tekstinpalautuksen keinoja ovat sähköposti, tapaaminen, Moodle-alusta tai muu yhdessä sovittu menettely.

   Muistutettakoon vielä, että kirjoitelmiin on merkittävä otsikko, oma nimi ja kirjoitelman valmistumispäivä.

  • Kypsyysnäyte kirjoitetaan kotona koneella ja palautetaan mailitse pdf-muodossa. Tekijän nimi ja aihe näkyville!
  • Kypsyysnäyte kirjoitetaan esseemuotoisena, omakohtaisena katsauksena oman tutkielman aihepiiristä. Tyylilajina voi olla esimerkiksi asiantuntijan yleistajuistettu kannanotto. Mielipiteitä saa esittää! Ei lähdeviitteitä, ei väliotsakkeita, ei taulukoita tai kuvia (kuin äärimmäisissä poikkeustapauksissa).
  • Tekstin pituus 1,5-2 sivua ja sillä on selkeä rakenne: aloitus, käsittely, lopetus. Kohdeyleisö on muut tällä kurssilla olevat.
  • Voitte itse valita muutaman tunnin (2-3?) aikaikkunan (joskus 31.10-10.11.2017) kypsyysnäytteen kirjoittamiseksi. Kertokaa siitä ohjaajalle (Niko) mailitse.
  • Ohjaaja antaa teille edellisenä päivänä (tutkielman aihepiiriin liittyvän) kypsyysnäytteen aiheen mailitse ja te palautatte valmiin kypsyysnäytteen pdf:nä ohjaajalle mailitse valitsemanne kirjoituspäivän aikana.
  • Kypsyysnäytteessä oleellisinta on, että se on jokin teksti, joka on ns. valmista eli teidän mielestä kypsintä tekstiä, jota osaatte tuottaa. Tällöin tarkastuspalaute hyödyttää teitä eniten.
  • Kypsyysnäyte tai siitä annettu palaute ei vaikuta kurssin arvosanaan muuta kuin välillisesti annetun palautteen mukainen toiminta voi nostaa lopullisen tutkielman arvosanaa. Kypsyysnäyte on pakollinen opintojakso kurssilla.
  • Valvoja lukee kypsyysnäytteen ja arvioi sen sisällön ja suomen kielen kannalta.
  • Jos kypsyysnäytteessä on suuria puutteita esitystavan tai teknisen sisällön osalta, sen voi joutua kirjoittamaan uudelleen. (Ks. kurssin vetäjän ohjeistus kurssitiedotuksessa.)

vk 45, 8.11.2017 Henkilökohtaiset tapaamiset (A307). (Ks. tarkemmat ajat yllä.)

 • Mailaa maanantaina Nikolle tutkielman sis.luettelo (sivumäärineen) ja nykyversio (pdf)
  • nimettynä mallin mukaan
 • Tee kypsyysnäyte, jos et ole sitä jo tehnyt
 • Aloita esitelmän tekeminen tutkielman aihepiiristä.
 • Aineen palaute ohjaajalta
 • Tutkielman sisällysluettelon tarkastus
  • Pääluvut, aliluvut, sivumäärät (valmiina/puuttuu)
  • Tekstiä valmiina 9 s (?)
 • Tee esitelmä loppuun (4 esitelmöijää, vk 46). Mailaa kalvot Nikolle.

vk 46, 15.11.2017 Ryhmän tapaaminen (A120) 15.11. klo 16-18. Kaikki paikalla heti 16:00.

 • Mailaa maanantaina Nikolle tutkielman sis.luettelo (sivumäärineen) ja nykyversio (pdf)
  • nimettynä mallin mukaan
 • Esitykset 4 kpl, á 15-20 min + 5 min kysymyksille/keskustelulle
 • Tutkielman tähän astisen tilan tarkastus
  • Pääluvut, aliluvut, sivumäärät (valmiina/puuttuu)
  • Tekstiä valmiina 11 s (?)
  • Ulkoasu mallin mukaan
 • Tee esitelmä loppuun (3 esitelmöijää, vk 47). Mailaa kalvot Nikolle.
 • Esittäjät:
  • Bennert, Satu
  • Alanen, Kalle
  • Moilanen, Juha-Pekka
  • Samu Varjosen ryhmäläinen

vk 47, 22.11.2017 Ryhmän tapaaminen (A120) 22.11. klo 16-18. Kaikki paikalla heti 16:00.

 • Mailaa maanantaina Nikolle tutkielman sis.luettelo (sivumäärineen) ja nykyversio (pdf)
  • nimettynä mallin mukaan
 • Esitykset 5 kpl, á 15-20 min + 5 min kysymyksille/keskustelulle
 • Tutkielman sisällysluettelon tarkastus (jos ehtii)
  • Pääluvut, aliluvut, sivumäärät (valmiina/puuttuu)
  • Tekstiä valmiina 13 s (?)
 • Esittäjät:
  • Klint, Jon-Erik
  • Häkkinen, Ilja
  • Rantanen, Raine
  • Rinta-Homi, Mikko
  • Samu Varjosen ryhmäläinen

vk 48, 29.11.2017 Henkilökohtaiset tapaamiset (A307). (Ks. tarkemmat ajat yllä.)

 • Mailaa maanantaina Nikolle tutkielman nykyversio (pdf)
  • nimettynä mallin mukaan
 • Tutkielman tähän astisen tilan tarkastus
  • Pääluvut, aliluvut, sivumäärät (valmiina/puuttuu)
  • Tekstiä valmiina 15 s (?)
  • Ulkoasu mallin mukaan

vk 49, 6.12.2017 Ei ohjausta (ellette erikseen sovi muuta)

 • Mailaa maanantaina Nikolle tutkielman nykyversio (pdf)
  • nimettynä mallin mukaan
 • Tutkielman tähän astisen tilan tarkastus
  • Pääluvut, aliluvut, sivumäärät (valmiina/puuttuu)
  • Tekstiä valmiina 16 s (?)
  • Ulkoasu mallin mukaan

vk 50, 13.12.2017 Henkilökohtaiset tapaamiset (A307). (Ks. tarkemmat ajat yllä.)

 • Mailaa maanantaina Nikolle tutkielman nykyversio (pdf)
  • nimettynä mallin mukaan
 • Tutkielman tähän astisen tilan tarkastus
  • tekstiä valmiina 17s (?)
  • Tutkielman sisällysluettelo
  • Tiivistelmä, CCS 2012 luokittelu, avainsanat
  • Ulkoasu mallin mukaan

vk 51, 18.12.2017 Tutkielma valmis maanantaina klo 12:00

 • Tutkielma valmistuu maanantaina 18.12.2017 klo 12:00.
  • Mailaa maanantaina Nikolle valmis tutkielman (pdf) nimettynä mallin mukaan.
  • Huom: jos tutkielma ei ole valmis, älä palauta sitä keskeneräisenä vaan pyydä lisäaikaa!
top
top

Contact

top